Program ROHiS – startuje konkurs!

7 listopada, 2018

Ogłaszamy pierwszy otwarty konkurs dotacyjny w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Wnioski można składać od 7 listopada 2018 r. do 20 listopada 2018 r. (tylko do godz. 14.00!) poprzez System Obsługi Dotacji.

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (ROHiS) przewiduje wsparcie organizacji harcerskich jako strategicznych partnerów państwa w dziele wychowania młodych ludzi. Program ma zapewnić stabilność ruchowi harcerskiemu, który łącząc tradycję i nowoczesność, umożliwia harmonijny rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków.

Dwa główne zadania Programu to:

 • wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich:
  • kształcenie metodyczne wychowawców,
  • kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich,
  • kształcenie specjalistyczne,
  • praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze,
 • wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich:
  • organizacje harcerskie, jako partner strategiczny państwa,
  • promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych,
  • rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich,
  • budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw,
  • konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

Spodziewane efekty Programu to:

 • wzrost liczby młodych osób, którzy podejmą dobrowolną pracę w organizacjach harcerskich,
 • wzrost poziomu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską,
 • wzrost skuteczności i jakości działalności programowej oraz umocnienie potencjału organizacjach harcerskich,
 • wzmocnienie współpracy organizacjach harcerskich oraz podmiotów sektora publicznego.

O dotację w ramach konkursu mogą się ubiegać organizacje harcerskie – stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte Protektoratem Prezydenta RP i pracujące harcerską metodą wychowawczą. O dotację mogą ubiegać się również organizacje nieobjęte Protektoratem pod warunkiem, że ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez organizację objętą Protektoratem. W takim przypadku potwierdzenie zostaje załączone do wniosku w formie elektronicznej (skan dokumentu w formacie PDF).

Podmioty uprawnione do aplikowania w ramach konkursu nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Zadania w ramach tej edycji konkursu realizowane będą w latach 2018-2019. Środki przeznaczone na Konkurs to 31 350 000 zł, w tym 16 800 000 zł w 2018 r. i 14 550 000 zł w 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w Regulaminie Konkursu.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać również poprzez formularz kontaktowy ROHiS, pod adresem rohis@niw.gov.pl lub pod numerem telefonu 885 221 531, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 14:00 (w okresie trwania naboru wniosków).