Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2022 – startuje konkurs!

25 sierpnia, 2022

Głównym celem Programu jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie upodmiotowienia obywateli.

 

Dotacje w ramach konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację czterech priorytetów merytorycznych, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań publicznych:

 • Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług.
 • Priorytet 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych.
 • Priorytet 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja.
 • Priorytet 4. Regranting.

 

O dotację w ramach konkursu ubiegać się mogą organizacje poradnicze, czyli organizacje obywatelskie świadczące usługi poradnicze osobom, które takiej pomocy potrzebują.

 

W ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych wspierane jest świadczenie usług poradniczych w następujących obszarach:

 • Poradnictwo prawne;
 • Poradnictwo obywatelskie;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Poradnictwo rodzinno-pedagogiczne;
 • Poradnictwo konsumenckie;
 • Poradnictwo zawodowe.

 

Najważniejsze informacje:

 • początek naboru ofert: 25 sierpnia 2022 r., godzina 16:00
 • termin składania ofert: 15 września 2022r., godzina 16:00
 • realizacja dofinansowanych projektów: od 1 sierpnia 2022r. do 31 grudnia 2023 r.
 • maksymalna wysokość dotacji: jest zróżnicowana w zależności od Priorytetu, w ramach którego składana będzie oferta, wynosi:
  • w Priorytetach 1, 2 i 3 do 200 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 300 000 tys. zł w 2023 roku.
  • w Priorytecie 4 do 300 000 tyś. zł w 2022 roku oraz do 500 000 tyś. zł w 2023 roku.
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane

 

Więcej szczegółów znajduje się w dokumentach poniżej.

 

Informacje na temat Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2022 można uzyskać w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: rop@niw.gov.pl