PROO 1A wyniki wniosków wstępnych

30 kwietnia, 2021

Ogłoszenie wyników oceny wniosków wstępnych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 1a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2021

 

W ramach tegorocznego naboru wniosków wstępnych PROO 1a 2021 podmioty uprawnione do udziału w konkursie złożyły 2281 wniosków. Organizacje mogły ubiegać się o wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

 

PROO jest pierwszym w historii programem bezpośredniego wsparcia dla polskich organizacji obywatelskich, który wspomaga zarówno realizację ich celów statutowych, jak i rozwój instytucjonalny. Inicjatorem powstania programu jest Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Profesor Gliński.

 

W 2021 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 8 029 000,00 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata, w których realizowane będą działania finansowane z dotacji przyznanych w ramach konkursu rozstrzygniętego w 2021 r. wynoszą odpowiednio 8 000 000,00 zł w 2022 r. i 12 000 000,00 zł w 2023 r.

 

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 110 najwyżej ocenionych wniosków wstępnych.

 

Próg punktowy pozwalający na udział w naborze wniosków pełnych wyniósł 50 punktów.

 

Wszyscy Wnioskodawcy automatycznie – poprzez System Obsługi Dotacji – otrzymają karty ocen złożonego wniosku w ciągu 30 dni.

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO lub pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl.

 

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie konkursem!

 

Nabór wniosków pełnych

Nabór wniosków pełnych rozpocznie się 30 kwietnia o godzinie 16.00 i będzie trwał dwa tygodnie – do dnia 17 maja, do godziny 12.00.

 

W pierwszym tygodniu naboru zorganizowane zostanie webinarium dla organizacji, których wnioski zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.