PROO 2A wyniki konkursu

30 kwietnia, 2021

Przedstawiamy wyniki konkursu PROO 2a edycja 2021

 

W ramach PROO 2a edycja 2021 zostało złożonych 160 wniosków. Organizacje ubiegały się o otrzymanie dotacji operacyjnej na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych.

 

W wyniku przeprowadzonej przez NIW-CRSO oceny formalnej 159 wniosków zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Na jej podstawie do realizacji zakwalifikowanych zostało 6 najwyżej ocenionych wniosków.

 

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w poszczególnych latach prezentuje się następująco:

 

  • w roku 2021 łącznie 1.000.000,00 zł;
  • w roku 2022 łącznie 1.000.000,00 zł;
  • w roku 2023 łącznie 980.000,00 zł.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2021 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

 

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie konkursem!