PROO 4 wyniki konkursu

30 kwietnia, 2021

W ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich edycja 2021 zostało złożonych 180 wniosków.

 

Wszystkie złożone wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. W wyniku oceny merytorycznej do realizacji zakwalifikowanych zostało 15 najwyżej ocenionych wniosków.

 

Alokacja na konkurs wynosi łącznie 4 000 000 zł z czego 2 000 000 zł na rok 2021 oraz 2 000 000 zł na rok 2022.

 

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie konkursem, które okazało się dużo większe niż w roku 2020!

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2021 r. (o ile harmonogram zadania zakładał rozpoczęcie działań od tej daty).