PROO edycja 2023 – wyniki oceny merytorycznej

5 maja, 2023

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami konkursu ogłoszonego na rok 2023 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

 

W ramach tegorocznego naboru w Priorytetach 1a, 1b, 2a, 3 oraz 4 do dofinansowania wybranych zostało 248 wniosków, w tym:

  • 172 wniosków w Priorytecie 1a: Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego;
  • 2 wnioski w Priorytecie 1b: Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych;
  • 13 wniosków w Priorytecie 2a: Kapitały żelazne – dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych;
  • 37 wniosków w Priorytecie 3: Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;
  • 24 wnioski w Priorytecie 4: Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich.

W Priorytecie 1a, w związku z procedowanym zwiększeniem budżetu Rządowego Programu PROO  w roku 2023 o 10 mln zł oferty ocenione w przedziale punktowym 98-98,5 zostały zakwalifikowane do dofinansowania „warunkowo”. Oznacza to, iż umowy dotacyjne z organizacjami zostaną podpisane po zwiększeniu budżetu Programu o 10 mln zł (szacunkowo do końca maja 2023 roku).

 

Listy wniosków

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO, którzy będą pełnić funkcję opiekunów, w celu przekazania informacji o przyznanej kwocie dotacji oraz prośbą o weryfikację harmonogramów i kosztorysów w odniesieniu do przyznaje dotacji. W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach więcej niż jednego z priorytetów umowa zostanie podpisana z Wnioskodawcą wyłącznie w ramach jednego priorytetu, wybranego przez Wnioskodawcę

 

Karty ocen złożonych wniosków pełnych zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 marca 2023 r. (o ile wniosek zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu, w przypadku PROO 1b – od 1 stycznia 2023 r.).