PROO – konsultacje społeczne regulaminów

4 października, 2018

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminów konkursów w ramach Priorytetów 3, 4 i 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Do konsultacji udostępniamy projekty ww. regulaminów wraz z:

  • wzorami Wniosków,
  • wzorami Kart oceny formalnej,
  • wzorami Kart oceny merytorycznej.

Zachęcamy do zgłaszania uwag, wątpliwości oraz pomysłów, które w Waszej opinii będą miały pozytywny wpływ na przebieg konkursu, sposób składania i rozpatrywania wniosków oraz zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji.

Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem serwisu STACJA-KONSULTACJA.PL.

Prosimy o zgłaszanie uwag do 14 października 2018 r. wyłącznie poprzez strony:

http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/215/priorytet-3-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-konsultacje-regulaminu-konkursu.html – dla priorytetu 3 PROO

http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/216/priorytet-4-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-konsultacje-regulaminu-konkursu.html – dla priorytetu 4 PROO

http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/217/priorytet-5-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-konsultacje-regulaminu-konkursu.html – dla priorytetu 5 PROO

Zapraszamy do współpracy!