PROO Priorytet 5 – lista nr 1. – zatwierdzone wnioski

11 kwietnia, 2019

Prezentujemy listę wniosków złożonych w dniach 28-29 marca,  zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne:

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 lista nr 1

W przypadku pozostałych wniosków (także tych złożonych 28 i 29 marca) trwa pozyskiwanie dodatkowych informacji od Wnioskodawców lub są przygotowywane karty ocen.