PROO Priorytet 5 – lista nr 2. – zatwierdzone wnioski

12 kwietnia, 2019

Prezentujemy listę wniosków złożonych w dniach 28 marca – 2 kwietnia, zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne:

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 2

W przypadku pozostałych wniosków trwa pozyskiwanie dodatkowych informacji od Wnioskodawców lub są przygotowywane karty ocen.