Przedstawiamy wyniki konkursu PROO 1b, edycja 2020

6 sierpnia, 2020

W ramach PROO 1b edycja 2020 zostały złożone 32 wniosków. Organizacje ubiegały się o otrzymanie dotacji na wkład własny w projektach międzynarodowych. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 15 wniosków.

Do dofinansowania wybranych zostało 14 wniosków. Dofinansowane zostały wszystkie wnioski ocenione pozytywnie merytorycznie.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w poszczególnych latach rozłożyła się następująco. W roku:

  • 2020 łącznie 1 417 190,29 zł;
  • 2021 łącznie 727 034,00 zł;
  • 2022 łącznie 233 247,50 zł.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów. 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie konkursem!

Listy: