Przełomowy moment dla III sektora: nowe programy dla organizacji pozarządowych

3 października, 2018

„Korpus Solidarności” i „Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych” to dwa nowe programy przyjęte dzisiaj przez rząd. Obok PROO i FIO to kolejne innowacyjne programy wsparcia społeczeństwa obywatelskiego dostępne dla wszystkich organizacji pozarządowych. Tak dużego wsparcia trzeciego sektora jeszcze nie było.

Razem z Programem Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO i Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO, Korpus Solidarności i „Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych” tworzą cztery filary wzmocnienia i rozwoju III sektora w Polsce.

Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności to program wolontariatu długoterminowego. Z badań wynika, że wolontariat długoterminowy to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków. Dlatego celem programu jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń.

Budżet programu na lata 2018-2030 wynosi prawie 55 mln zł. W programie przewidziano 7 000 szkoleń dla ponad 38 000 koordynatorów wolontariatu i 2 700 szkoleń dla 40 000 wolontariuszy. Program przewiduje, że ok. 40 000 uczestników poświęci na wolontariat 83 000 000 godzin. Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 to nowa forma wsparcia dla organizacji harcerskich, które zostały objęte Honorowym Protektoratem Prezydenta RP. Należą do nich zarówno duże organizacje, takie jak ZHP lub ZHR, a także mniejsze, np. Stowarzyszenie Harcerskie czy Royal Rangers Polska. Organizacje harcerskie będą otrzymywać roczne dotacje na rozwój instytucjonalny, wsparcie kształcenia kadry i działania programowe.

Budżet programu na lata 2018-2030 wynosi 197 mln zł. Dzięki ponad 140 tys. projektów harcerskich ze wsparcia w ramach programu skorzysta ponad 200 tys. harcerzy i instruktorów. Program obejmie 54 tys. uczestników szkoleń i warsztatów i 10 tys. zaangażowanych wolontariuszy. Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

Celem strategicznym wszystkich programów wdrażanych przez NIW-CRSO jest budowa silnego, sprawnego, różnorodnego i niezależnego sektora organizacji obywatelskich.