Rada Ministrów podjęła kluczową decyzję dotyczącą współpracy przy organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego w Gdańsku w 2027 r.

11 sierpnia, 2023

Uchwała Rady Ministrów w tej sprawie powstała na wniosek Pana prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet do Spraw Pożytku Publicznego.

 

Dziś, ostatniego dnia XXV Światowego Jamboree Skautowego w Seulu, informacja o postanowieniach Uchwały trafiła do przedstawicieli World Organization of the Scout Movement i Związku Harcerstwa Polskiego, który będzie organizacją goszczącą Światowe Jamboree Skautowe. W imieniu Prof. Piotra Glińskiego informację przedstawicielom organizacji przekazał obecny w Seulu Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO.

 

W związku z przyjętą Uchwałą Rada Ministrów zobowiązała się do powołania pełnomocnika oraz zespołu odpowiedzialnego za:

 

– analizę uwarunkowań prawnych, technicznych i ekonomiczno-finansowych wsparcia przygotowania oraz realizacji Światowego Jamboree Skautowego;

 

– wdrożenie niezbędnych działań mających na celu uruchomienie realizacji Światowego Jamboree Skautowego oraz koordynację wsparcia w zakresie;

 

– monitorowanie realizacji Światowego Jamboree Skautowego;

 

– wykonywanie innych zadań związanych z przygotowaniem i realizacją Światowego Jamboree Skautowego, określonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

 

Do udziale w zespole zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji goszczącej Światowe Jamboree Skautowe – Związku Harcerstwa Polskiego, oraz w związku z lokalizacją Światowego Jamboree Skautowego w Gdańsku – przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska.