Rekrutujemy na stanowisko ds. audytu i kontroli! Ostatnie dni na przesłanie oferty

6 listopada, 2019

Poszukujemy osoby chętnej do podjęcia wyzwań na stanowisku głównego specjalisty do spraw audytu i kontroli (R1912). Masz okazję do nas dołączyć i zyskać realny wpływ na funkcjonowanie pierwszej w Polsce instytucji, która kompleksowo wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Na zgłoszenia czekamy do 7 listopada!

Zainteresowane osoby powinny posiadać m.in.:

  • wykształcenie wyższe,
  • minimum 3 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu kontroli lub audytów w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • bardzo dobrą znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o finansach publicznych, a także standardów kontroli w administracji rządowej.

Do głównych zadań na stanowisku będą należeć:

  • Przeprowadzanie identyfikacji i analizy obszarów ryzyka w Instytucie, opracowywanie rocznych planów audytu oraz szczegółowego programu zadań audytowych zapisanych w rocznym planie audytu i realizowanych poza planem w Instytucie oraz przedstawianie tych planów Dyrektorowi.
  • Przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem, a w określonych przypadkach poza rocznym planem audytu, w tym ocena adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej w Instytucie oraz przygotowywanie sprawozdań z audytów oraz z wykonania rocznego planu audytu.
  • Koordynacja kontroli projektów dofinansowanych w ramach programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 7 listopada 2019 r.

Więcej informacji o rekrutacji do NIW-CRSO znajdziecie tutaj.

Pytania? Dzwońcie na 22 468 44 00

Szczegółowe informacje o wymaganiach i zadaniach znajdziecie w pełnej treści ogłoszenia, która dostępna jest tutaj: Główny specjalista ds. audytu i kontroli (nr R1912)