Rekrutujemy! Szukamy 3 osób, które będą realizować nowe programy dla NGO

2 listopada, 2018

Kompletujemy zespół, który będzie się zajmował m.in. #PROO. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 12 listopada!

Poszukujemy 3 osób na stanowisko: Specjalisty /Starszego Specjalisty w Biurze Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (nr R1824), które m.in.:

  • mają minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy przy wdrażaniu programów dotacyjnych / grantowych, lub przy realizacji projektów przez organizacje pozarządowe, lub w pracy przy realizacji projektów w administracji publicznej,
  • znają specyfikę działania sektora NGO,
  • są komunikatywne.

Jeśli spełniacie te warunki, zapraszamy do aplikowania!

Do głównych zadań na stanowiskach będzie należała:

  • realizacja działań związanych z obsługą programów (Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030) na etapie przygotowania do wdrożenia (w tym w szczególności przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenie otwartych konkursów dotacyjnych) oraz
  • obsługa procesów związanych z realizacją otwartych konkursów w ramach programów, w tym obsługa: procesu wyboru kandydatów na ekspertów zewnętrznych, naborów wniosków w ramach organizowanych konkursów, oceny formalnej i merytorycznej wniosków.

Termin: do 12 listopada 2018 r.

Więcej informacji o rekrutacji do NIW-CRSO znajdziecie tutaj.

Pytania? Dzwońcie na 601 901 069

Pełna treść ogłoszenia: Specjalista/Starszy Specjalista w Biurze Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego