Relacja z Festiwalu NNW

30 września, 2023

29 września 2023 r. w ramach Festiwalu NNW w Gdyni Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO poprowadził spotkanie dla przedstawicieli środowisk polonijnych pt. „Jak pozyskać fundusze na działalność statutową?”. Rozmowa obyła się w ramach Forum Polonijnego, organizowanego przez Fundację Drzwi do Wolności.

 

Podczas spotkania Dyrektor zaprezentował ofertę programów zarządzanych przez NIW-CRSO. Przedstawił też możliwości współpracy środowisk polonijnych z organizacjami pozarządowymi w Polsce w ramach projektów dofinansowanych przez NIW-CRSO. Wymienił m.in. Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021–2030 oraz Rządowy Program Wsparcia Współpracy Międzynarodowej i Dyplomacji Obywatelskiej na lata 2023-2033, którego projekt obecnie znajduje się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele środowisk polonijnych z Niemiec, Francji, Norwegii, Węgier, Litwy i Ukrainy, którzy dzielili się doświadczeniem na temat funkcjonowania organizacji polonijnych za granic. W swoich wypowiedziach poruszali kwestie problemów, z którymi się borykają. Rajmund Klonowski, polski dziennikarz z Litwy i przedstawiciel Federacji Polskich Mediów na Wschodzie zaznaczył: – Środki pochodzące z budżetu państwa polskiego, pozwalają mediom polskim, działającym na Litwie, Białorusi i Ukrainie, zachować ciągłość działalności. Nasze organizacje są instytucjami fundamentalnymi, ponieważ dzięki polskim mediom w naszym krajach nasze społeczności zachowały język polski, więź z Polską i podstawowe elementy polskiej tożsamości, w tym wiarę i szacunek do godności ludzkiej.

 

Dyrektor Kaczmarczyk podkreślił również, że współpraca z organizacjami polonijnymi może być owocna w ramach nadchodzącej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej: – W pierwszej połowie 2025 roku chcielibyśmy zrobić duże wydarzenie dotyczące wolontariatu, rozwoju wolontariatu na Forum Europejskim. Pewnie w swoich organizacjach opieracie Państwo część swojej działalności na pracy wolontariuszy, także zapraszam wszystkich do udziału w planowaniu takiego przedsięwzięcia. Ważne, by na Forum Europejskim pokazać nie tylko to, co jest realizowane w Polsce w ramach programów wspierających wolontariat, ale też zebrać doświadczenie organizacji polskich, mających swoją siedzibę w innych krajach. Pokazanie większej wspólnoty polskiej byłoby bardzo dobrym przykładem promieniującym na inne państwa członkowskie Unii Europejskiej.

 

Warto zaznaczyć, że w organizację Festiwalu NNW zostali zaangażowani młodzi wolontariusze. – Chciałem przyjść na ten festiwal, żeby wiele się nauczyć, żeby zobaczyć te filmy, żeby wiedzieć więcej o historii Polski, ponieważ nie znam jej tak dobrze po przeprowadzce z Chorwacji, gdzie mieszkałem 10 lat. Cieszę się, że mogę pomóc w organizacji Festiwalu, a przy okazji dostać punkty do świadectwa w ramach wolontariatu szkolnego. Dodatkowo udzielam się jako wolontariusz w świetlice szkolnej, gdzie pilnuję mniejsze dzieci. Angażuje się też w inne formy aktywności. Jestem skautem w FSE Skauci Europy”, – mówi Jan Adrianicz, 13 lat, wolontariusz. Historia Jana pokazuje, że pielęgnowanie polskich wartości i tradycji poza granicami Polski jest bardzo ważnych elementem w kształtowaniu patriotycznych postaw wśród młodego pokolenia.

 

Festiwal NNW łączy teraźniejszość z przyszłością, Polonię z macierzą, a społeczeństwo obywatelskie w jeden organizm, który działa w trosce o dobro wspólne. – Wolna Polska w wolnym świecie” – to mocne hasło jubileuszowego 15. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW. W programie znalazło się blisko 250 projekcji filmów i wydarzeń, opowiadających o postawach niepokornych, o ludziach dla których nadrzędną wartością jest wolność – zarówno ta rozumiana w szerokim kontekście jako niepodległość narodów, jak i ta mówiąca o wolności zwykłego człowieka. – To co szczególnie może zainteresować współczesnego widza, to temat dla mnie też jako twórcy bliski, czyli dziedziczenie powojennych traum oraz odkrywanie przemilczanych rodzinnych historii. To jest zjawisko obserwowane na całym świecie. Zobaczymy na festiwalowym ekranie, co ma do powiedzenia pokolenie zmagające się z powojennymi traumami, wyrastające w krajach dotkniętych totalitaryzmami. Pojawią się tematy nie opowiedziane i nie opłakane. Opowiadając o historii, tak naprawdę przeglądamy się w lustrze współczesności – mówi Arkadiusz Gołębiewski i dodaje: –NNW to Niepokorni Niezłomni, ale co najważniejsze – Wolni”.

 

Patronat Honorowy nad 15. Międzynarodowym Festiwalem Filmowym NNW objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Organizatorami Festiwalu są Stowarzyszenie Scena Kultury i Miasto Gdynia.

 

Festiwal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.