RODO w NGO – Kodeks Dobrych Praktyk

24 stycznia, 2020

Zachęcamy do udziału w konsultacjach projektu Kodeksu Dobrych Praktyk, dotyczącego stosowania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych przez organizacje pozarządowe. Projekt RODO w NGO, którego częścią są prace nad Kodeksem, prowadzi Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. Celem projektu jest ułatwienie organizacjom pozarządowym wdrażania i realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych.

W pracach nad kodeksem pomocne będą informacje z ankiet adresowanych do organizacji, które pozwolą określić specyfikę i problemy związane z ochroną danych osobowych w III sektorze. Ankietę można wypełnić tutaj.

Po zakończeniu konsultacji i przyjęciu poprawek Kodeks zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Urzędowi Ochrony Danych Osobowych. Jego wdrożenie przez organizację będzie stanowiło okoliczność potwierdzającą wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez RODO na administratorów danych.

Dodatkowo powstaje również ePoradnik, który w prosty i przystępny sposób tłumaczy najważniejsze kwestie związane z RODO w organizacjach pozarządowych. W ciągu najbliższych miesięcy KIPR zamierza też przeprowadzić szkolenia dotyczące tematyki ochrony danych osobowych.

Konfederacja zaprasza do zapoznania się z treścią projektu Kodeksu oraz do przekazywania uwag i pomysłów poprzez stronę internetową https://rodo.konfederacjaipr.pl/kodeks/.

Konsultacje będą trwały do 29 lutego.