„Równać szanse” – Regionalny Konkurs Grantowy Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

28 sierpnia, 2018

Trwa nabór projektów w Regionalnym Konkursie Grantowym  –  organizacje pozarządowe, w tym OSP, miejskie i gminne domy kultury oraz powiatowe, miejskie i gminne biblioteki mogą uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Nabór wniosków trwa do 25 października br., a same projekty będą realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła 16 sierpnia rozpoczęcie Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie – żeby młody człowiek z małej miejscowości potrafił samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Konkurs ma wesprzeć różnorodne projekty, w których młodzież poprzez aktywne działania będzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także podnosić umiejętności społeczne. Uczestnikami projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tyś. mieszkańców).

Dofinansowanie w konkursie wyniesie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. a 31.08.2019 r.

O dotację mogą ubiegać się organizację z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
  • miejskie i gminne domy kultury,
  • organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • nieformalne grupy dorosłych.

Najważniejsze terminy:

16.08.2018 r. – ogłoszenie konkursu,

15.09 i 22.09.2018 r. – szkolenia „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse?”,

25.10.2018 r. – do godziny 12-tej zakończenie naboru wniosków,

10.12.2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu.

Regionalny Konkurs Grantowy jest organizowany we współpracy z czterema Regionalnymi Partnerami Programu Równać Szanse:

  • Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowicach koordynuje konkurs w województwie: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz lubuskim
  • Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia z siedzibą w Opolu koordynuje konkurs w województwie: dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz łódzkim,
  • Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA z siedzibą w Ełku koordynuje konkurs w województwie: podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim,
  • Fundacja Fundusz Lokalny SMK z siedzibą w Zbydniowie koordynuje konkurs w województwie: małopolskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim.

Informacja o konkursie