Rozpoczęcie naboru w edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO

16 października, 2023

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2024 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w Priorytetach:

 

  • Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
  • Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
  • Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Termin naboru wniosków:

 

  • od 16 października 2023, godz. 14:00 do 27 listopada 2023, godz. 14:00;

Szczegółowe informacje znajdują się w:

 

Szczegółowe informacje na temat NOWEFIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 601 901 285 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: FIO@niw.gov.pl.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi opracowanymi dla konkursu, znajdującymi się w zakładce NOWEFIO 2024 oraz zachęcamy do uczestnictwa w webinariach informacyjnych. Poniżej szczegółowa informacja na temat planowanych webinarów:

 

Webinar Termin Link
Webinarium ogólne NOWEFIO 2023-10-17

godz. 12:00

https://niwcrso.clickmeeting.com/nowefio-2024-webinarium-informacyjne
Q&A FIO nr 1 2023-11-03

godz. 12:00

https://niwcrso.clickmeeting.com/q-a-nowefio-2024-nr-1
Q&A FIO nr 2 2023-11-24

godz. 12:00

https://niwcrso.clickmeeting.com/q-a-nowefio-2024-nr-2

 

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do końca lutego 2024 r.