Rozpoczęliśmy badania ewaluacyjne Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

1 grudnia, 2020

Przystąpiliśmy do realizacji ewaluacji zewnętrznej trzech priorytetów Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030, priorytetu 3 „Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich”, priorytetu 4 „Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich” i priorytetu 5 „Wsparcie doraźne”.

Ewaluacja priorytetów 3 i 4 ma na celu opracowanie pogłębionej charakterystyki dofinansowanych podmiotów oraz wpływu jaki PROO wywiera na ich rozwój. Wyniki badania pozwolą NIW-CRSO lepiej poznać potrzeby Beneficjentów i wprowadzić w Programie zmiany, które sprawią, że będziemy jeszcze skuteczniej wspierać rozwój mediów obywatelskich, organizacji strażniczych i think thanków obywatelskich.

Celem badania priorytetu 5 jest dokładane scharakteryzowanie potrzeb organizacji wnioskujących. Dzięki temu badaniu doprecyzujemy Regulamin konkursu w przyszłych edycjach, przygotujemy mapę dotacji i dowiemy się z jakich powodów najczęściej składane są wnioski i jakie wydatki dotychczas były pokrywane z dotacji.

Badania są realizowane przez ewaluatorów zewnętrznych.

„Analiza beneficjentów priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”: EU-Consult Sp. z o.o (Krzysztof Gutta, nr telefonu (58) 719-19-00, adres e-mail: krzysztof.gutta@eu-consult.pl).

„Analiza beneficjentów priorytetu 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”: Biuro Badań Społecznych Question Mark (Magdalena Białuska , nr telefonu 694 486 556, adres e-mail m.bialuska@questionmark.pl).

„Analiza wniosków aplikacyjnych priorytetu 5 Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”: konsorcjum Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego i TEMBOLab Magdalena Urbańska (Damian Wojciech Dudała, nr telefonu 605 697 839, adres e-mail info@fibirl.org.pl).

Badania koordynuje Ewa Dzielnicka, nr telefonu (22) 468 44 58, adres e-mail edzielnicka@niw.gov.pl