Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu

12 kwietnia, 2023

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu

 

Celem konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat roli społeczeństwa obywatelskiego, popularyzacja wiedzy w tej dziedzinie oraz promowanie wysokiej jakości prac magisterskich i rozpraw doktorskich z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs został objęty patronatem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

 

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili swoje prace w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 29 września 2023 r. i nie brali udziału we wcześniejszej edycji Konkursu.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie dostępne są na stronie: https://niw.gov.pl/baza-wiedzy/konkurs/edycja-2023/