Rusza nabór wniosków w konkursie w ramach Priorytetu 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Edycja 2022

4 marca, 2022

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie w ramach w ramach 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Edycja 2022.

W ramach konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym).

 

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 2 000 000  zł. Szacunkowa alokacja na 2023 r. wynosi  2 000 000 zł.

 

Nabór wniosku w ramach konkursu prowadzony będzie  od 07 marca 2022 r. od godz. 14.00 do 31 marca 2022 r. do godz. 14.00.

 

W ramach Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości od 100.000 do 200.000 zł. Limit dla jednego roku wynosi od 50.000 do 100.000 zł.

 

Wnioski można składać wyłącznie poprzez System Obsługi Dotacji

Pytania dotyczące konkursu można zadawać pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu

 

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl

 

***

Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich od 2018 roku wspiera rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych oraz realizację ich celów statutowych.
Inicjatorem powstania programu jest Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Profesor Piotr Gliński