Ruszają konsultacje społeczne Regulaminu konkursu NOWEFIO edycja 2023

18 października, 2022

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu na rok 2023 w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminów możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

 

Załączniki do regulaminu nie podlegają konsultacjom społecznym, gdyż wynikają z rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres FIO@niw.gov.pl do dnia 1 listopada 2022 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag, które zostanie przedstawione Komitetom Sterująco-Monitorującym oraz opublikowane na stronie NIW-CRSO.