Rządowy Program Wsparcia Organizacji Harcerskich i Skautowych – konsultacje Regulaminu

9 listopada, 2021

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu przygotowanego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, edycja 2022.

 

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu ROHiS, Edycja 2022.

 

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (ROHiS) przewiduje wsparcie organizacji harcerskich jako strategicznych partnerów państwa w dziele wychowania młodych ludzi. Program ma zapewnić stabilność ruchowi harcerskiemu, który łącząc tradycję i nowoczesność, umożliwia harmonijny rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków.

 

Najważniejsze założenia konkursu:

 

  • dotacja udzielana będzie na okres 2 lat i przekazywana w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji działań,
  • dotacja udzielana będzie w wysokości do 22 mln zł,
  • dotacja będzie rozliczana przez rezultaty. Rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%,
  • środki przeznaczone na realizację konkursu wynoszą 29 100 000 zł, w tym 14 550 000 zł w 2022 r. i 14 550 000 zł w 2023 roku.

 

Szczegóły znajdują się w projekcie Regulaminu.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: rohis@niw.gov.pl do dnia 17 listopada 2021 r. (do końca dnia) na formularzu, który można pobrać poniżej.