Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych Edycja 2024 – Wyniki oceny merytorycznej

24 listopada, 2023

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w tegorocznym konkursie organizowanym w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033, Edycja 2024. Program jest realizowany przez NIW-CRSO.

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które złożyły swoje oferty, uzyskały dofinasowanie i będą realizowały zadania mające na celu rozwój ich kapitału infrastrukturalnego, społecznego oraz potencjału instytucjonalnego.

W konkursie złożono łącznie  406 ofert.

  • w ramach Priorytetu nr 1 Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług, Priorytetu nr 2 Wsparcie realizacji usług poradniczych, Priorytetu nr 3 Edukacja – upowszechnienie – integracja dofinansowanie uzyskają – 72 oferty.
  • w ramach Priorytetu nr 4 Regranting dofinansowanie uzyskają – 3

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania na początku grudnia 2023 roku skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych dotyczy organizacji poradniczych i zakłada wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego
i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie
upodmiotowienia obywateli.

 

Załączniki:

  1. Lista rankingowa ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Priorytetu nr 1-3;
  2. Lista rankingowa ofert rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków Priorytet nr 13;
  3. Lista ofert ocenionych negatywnie merytorycznie w ramach Priorytet nr 1-3 ;
  4. Lista rankingowa ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Priorytetu nr 4;
  5. Lista rankingowa ofert rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków Priorytetu nr 4;