Seminarium na temat kapitałów żelaznych

12 lipca, 2022

Zapraszamy do udziału w seminarium nt. kapitałów żelaznych, które odbędzie się 14 lipca br. Spotkanie adresujemy do:

 

  • beneficjentów rządowego programu PROO, priorytet 2a,
  • organizacji, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie w tym priorytecie,
  • wszystkich, których interesuje tematyka budowy kapitałów żelaznych organizacji pozarządowych.

 

Kapitał żelazny to środki finansowe, które organizacja zdobywa i gromadzi po to, by czerpać z nich zyski przeznaczane na realizację jej celów statutowych. Posiadany kapitał pozwala organizacji zbudować finansową stabilność, a z drugiej umożliwić rozwój organizacyjny i instytucjonalny.

Odpowiedzią na tę potrzebę jest Priorytet 2a Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Pozarządowych PROO. W jego ramach organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań obejmujących kompleksowe przygotowanie wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego.

 

Planowane wydarzenie to już trzecie seminarium poświęcone kapitałom żelaznym. Będzie ono miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami, które wiedzą, jak skutecznie pozyskiwać środki finansowe i nimi zarządzać.

 

W pierwszej części seminarium odbędzie się wykład ekspercki: „Zarządzanie kapitałem żelaznym”, skierowany specjalnie do organizacji pozarządowych, które korzystając ze wsparcia NIW, przygotowują się do budowy własnych kapitałów żelaznych. Następnie, w trakcie panelu dyskusyjnego, zaproszeni eksperci podzielą się doświadczeniem z zakresu różnych metod promowania organizacji, które przekładają się na późniejsze pozyskiwanie środków finansowych.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na stronie NIW-CRSO na Facebooku: https://tiny.pl/whm66

 

Program prezentujemy poniżej.

Seminarium kapitały żelazne - grafika ilustracyjna