Seminarium – wsparcie budowy kapitałów żelaznych

25 lutego, 2020

Zapraszamy na seminarium „Niezależny i stabilny 3 sektor – wsparcie budowy kapitałów żelaznych”.

W ramach wydarzenia przewidziane są dyskusja panelowa, wykład ekspercki oraz omówienie regulaminu w związku z inauguracją konkursu w ramach Priorytetu 2a – Kapitały żelazne – dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych –  Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Seminarium jest adresowane zarówno do doświadczonych organizacji, jak i tych, które dopiero startują z budową kapitałów żelaznych.

Eksperci przedstawią doświadczenie polskich organizacji pozarządowych w budowaniu stabilnych podstaw finansowania działalności (m.in. funkcjonowania funduszy lokalnych, funduszy wieczystych). Uczestnicy poznają również wymogi prawne, metody pozyskiwania kapitału, polityki inwestowania i wydatkowania.

W trakcie wykładu eksperckiego będzie można dowiedzieć się, jak zaplanować skuteczne działania fundrisingowe, by wspierały budowę kapitałów żelaznych. Uczestnicy poznają różne metody pozyskiwania środków jak również w jaki sposób nawiązać i podtrzymać więzi z darczyńcami i otoczeniem – czyli jak budować kapitał społeczny organizacji.

Ostatnia część seminarium będzie poświęcona prezentacji otwartego konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO Priorytet 2a „Kapitały żelazne – dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych”. W trakcie tej części będzie możliwość zadawania pytań dotyczących konkursu.

Aby zapisać się na seminarium należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ilość miejsc ograniczona. Na zgłoszenia czekamy do 5 marca (UWAGA zapisy zostały zamknięte, limit miejsc został wyczerpany).

Kiedy: 9 marca 2020 r. , 10.00-15.30
Gdzie: Warszawa Hotel Mercure ul Złota 48/54.

Zachęcamy do zapoznania się z programem Seminarium !