Spotkanie Dyrektora NIW-CRSO z przedstawicielami Human Trafficking Foundation

9 lipca, 2022

W siedzibie NIW-CRSO 8 lipca odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: baron John Randall, członek Izby Lordów parlamentu brytyjskiego; Robyn Philips, przedstawicielka Human Trafficking Foundation oraz Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO.

 

 

Temat wizyty gości z Wielkiej Brytanii związany był z masową migracją Ukraińców wywołaną agresją Rosji. Baron Randall podkreślił, że obecna sytuacja stanowi ogromne zagrożenie związane z problemem handlu ludźmi, niewolnictwa i innych form wykorzystywania ofiar konfliktu. Problem potęguje fakt, że wciąż przybywa uchodźców, a wielu z nich nie rejestruje się w państwowych systemach ewidencji ludności.

Wojciech Kaczmarczyk opisał, w jaki sposób NIW-CRSO, jako instytucja działająca na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, wspiera organizacje pomagające uchodźcom. Wymienił przy tym trzy programy, które najbardziej wspierają NGO w tym zakresie. Są to: NOWEFIO, priorytet 5 PROO (pomoc doraźna) i Korpus Solidarności. Pomoc polegała na wsparciu wolontariuszy pracujących w szkołach, szpitalach, ośrodkach opieki długoterminowej, świadczeniu pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej. W ramach Korpusu Solidarności NIW-CRSO współpracował z partnerami ze wszystkich regionów Polski oraz partnerami lokalnymi, szczególnie z terenów przygranicznych. Dyrektor NIW-CRSO przypomniał również, że polski rząd ogłosił dwa nabory wniosków na realizację zadania publicznego, którego celem było zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie. W ramach tej procedury dofinansowano działania ok. 230 organizacji z całej Polski. Środki przeznaczono m.in. na: relokację uchodźców, szkolenia językowe, wsparcie psychologiczne, wsparcie na rynku pracy, zajęcia dla dzieci i zdobywanie nowych umiejętności przez dorosłych. Ponadto rząd przekazał do dyspozycji wojewodów środki na realizację analogicznych celów.

Jednocześnie na forum Komitetu ds. Pożytku Publicznego, począwszy od początku wojny, odbywają się regularne spotkania przedstawicieli rządu i organizacji pozarządowych. Ministrowie i wyżsi rangą urzędnicy zbierają opinie i głosy pochodzące z NGO po to by reagować na bieżące problemy i zapobiegać kolejnym.

Dyrektor NIW-CRSO podkreślił, że pierwszego i najsilniejszego wsparcia uchodźcom udzieliły samorządy i organizacje pozarządowe.

 

– Naszym ogromnym sukcesem, jako całego narodu polskiego było to, że nie mieliśmy kryzysu humanitarnego. Nie widzieliśmy ludzi na ulicach, proszących o jedzenie. Polska od razu przystąpiła do pomocy już na granicy – mówił Wojciech Kaczmarczyk.

 

John Randall przyznał, że tak szybkie dostosowanie budżetów do nowych warunków w Polsce zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie i że nadal znajduje się pod ogromnym wrażeniem, tego co robią Polacy. Jednocześnie wyraził zaniepokojenie sytuacją, w której cała uwaga państwa i NGO skupiona jest na granicy, podczas gdy nie monitoruje się sytuacji Ukraińców przebywających już na terenie Polski. Podobne obawy miała Robyn Philips z Human Trafficking Foundation. W odpowiedzi dyrektor NIW opisał, jak wygląda proces rejestracji uchodźców i jakie są jego cele. Wspomniał też o działaniach podejmowanych przez straż graniczną, zasadach funkcjonowania państwowych służb socjalnych oraz o pracy podejmowanej przez organizacje pozarządowe.

 

 

Baron John Randall jest brytyjskim politykiem, członkiem Partii Konserwatywnej, który pełnił funkcję posła do Izby Gmin w latach 1997 – 2015. Od 2018 r. jest dożywotnim członkiem Izby Lordów. W latach  2010 – 2013 pełnił funkcję zastępcy szefa rządu, a od 2017 do 2019 r. był doradcą ds. środowiska Theresy May. Baron John Randall jest wiceprzewodniczącym Human Trafficking Foundation oraz specjalnym wysłannikiem burmistrza Londynu ds. współczesnego niewolnictwa.

 

Fundacja Human Trafficking (Human Trafficking Foundation) to organizacja charytatywna z siedzibą w Londynie, założona przez polityka Partii Konserwatywnej i byłego posła do parlamentu Anthony’ego Steena. Prowadzi działalność w zakresie zwalczania handlu ludźmi.