Spotkanie harcerzy z Przewodniczącym Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego oraz Dyrektorem NIW-CRSO

21 lipca, 2023

Prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego spotkał się, 19 lipca, z przedstawicielami Związku Harcerstwa Polskiego. W wydarzeniu uczestniczył Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Rozmowy dotyczyły zbliżającego się XXV Światowego Jamboree Skautowego. 

 

Podczas spotkania harcerze zaprosili Ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Glińskiego, który – jako przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego – czynnie wspiera organizacje harcerskie w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, do udziału w tegorocznym zlocie harcerzy. XXV Światowe Jamboree Skautowe odbędzie się w dniach 1-12 sierpnia w SaeManGeum (Jeollabuk-do) w Korei Południowej.

 

Ponadto harcerze przekazali ministrowi Piotrowi Glińskiemu informację o reprezentacji organizacji harcerskich ZHP, ZHR i Leśnej Szkółki na XXV Światowym Jamboree Skautowym, w którym łącznie weźmie udział prawie 600 harcerzy Polski.

 

W trakcie tegorocznego zlotu, 9 sierpnia, będzie miał miejsce Dzień Polski z recepcją innych delegacji w polskim obozie. Na zakończenie wydarzenia odbędzie się ceremonia przekazania flagi Światowego Jamboree Skautowego delegacji polskiej, ponieważ nasz kraj będzie organizatorem kolejnej edycji zlotu w 2027 r.

 

Przewodniczącego Komitetowi ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego będzie reprezentował sekretarz Komitetu, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk.

 

Jamboree to międzynarodowy zlot skautowy WOSM (Światowa Organizacja Ruchu Skautowego), który od 1920 r. odbywa się co 4 lata. Jest to największe wydarzenie edukacyjne skierowane do młodych ludzi w wieku 14-17 lat, w którym jako uczestnik można wziąć udział tylko raz w życiu.

 

Za każdym razem organizatorem Jamboree zostaje jedna z organizacji należących do WOSM z innego kraju. W tym roku zlot odbędzie się od 1 do 12 sierpnia 2023 roku w SaeManGeum (Jeollabuk-do) w Korei Południowej. Tematem przewodnim Jamboree 2023 jest hasło „Draw your dream!”, czyli „Narysuj swoje marzenie!”, które wyraża pragnienie członków Ruchu Skautowego przekształcenia 25. Światowego Jamboree Skautowego w miejsce rozwijania swoich marzeń. SaeManGeum zostanie przekształcone w czasie Jamboree w obszerny teren rekreacyjny, dający skautom z całego świata możliwość realizacji swoich nadziei i marzeń.