Spotkanie „Towards European Mobility for All through Civic Service”

3 kwietnia, 2023

Mobilność jest kluczowym czynnikiem kształtującym nowoczesną politykę młodzieżową UE. Jej przykładem jest Europejski Korpus Solidarności. Aktywizując 30 000 obywateli, co roku umożliwia samorealizację 400 000 młodym ludziom. Dlatego podczas spotkania „Towards European Mobility for All through Civic Service”, które odbyło się 29 marca w Brukseli, podkreślano jak ważne jest, by każdy młody Europejczyk miał szansę raz w życiu skorzystać z programu zagranicznej służby obywatelskiej. W spotkaniu uczestniczył dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk.

 

Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk zwrócił uwagę na polskie doświadczenie pomocy Ukrainie i uchodźcom, które ukazało potrzebę profesjonalizacji organizacji pozarządowych, by docelowo stale istniały duże grupy gotowe do systemowego działania. Zwracał uwagę na aspekt, jakim jest wsparcie państwa dla tego typu systemowej działalności, a także podkreślał potrzebę dialogu różnych środowisk.

 

W tym kontekście mówił o starcie nowej ścieżki wsparcia zarzadzania wolontariatem oraz przedstawiał trwające właśnie konsultacje zmodyfikowanych założeń Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

 

Podczas spotkania przyjęto i odczytano deklarację W KIERUNKU POWSZECHNEJ MOBILNOŚCI I ZAANGAŻOWANIA MŁODZIEŻY