Spotkanie wojewódzkich pełnomocników ds. społeczeństwa obywatelskiego

27 czerwca, 2018

26 czerwca w Opolu odbyła się konferencja „15-lecie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – oczekiwane kierunki zmian”. Wśród uczestników znaleźli się wojewódzcy pełnomocnicy ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawiciele Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

W spotkaniu wziął również udział Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO, który mówił o:

  • znaczeniu dla III sektora Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (UDPPiW),
  • zmianach, jakie trzeba wprowadzić w systemie realizacji zadań publicznych,
  • potrzebie doskonalenia instytucji dialogu obywatelskiego.

Dziękujemy za zaproszenie!