Sprawozdania za 2019 rok organizacji pożytku publicznego

20 marca, 2020

Już od 1 stycznia 2020 roku organizacje pożytku publicznego mają możliwość zamieszczania sprawozdań za 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Przypominamy, że termin na zamieszczenie sprawozdań za 2019 rok upływa 15 lipca 2020 roku, a w przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada 2020 roku, ale radzimy, aby nie zwlekać z tym do ostatniej chwili. Organizacje, które w terminie nie wywiążą się z tego obowiązku sprawozdawczego, nie będą uwzględnione w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku.

Sprawozdania za cały 2019 rok zamieszczają wszystkie organizacje, które w 2019 roku posiadały status organizacji pożytku publicznego, czyli również te, które w 2019 roku otrzymały ten status – bez względu na to, czy w 2019 roku otrzymały 1% podatku, czy też nie.

Biuro Organizacji Pożytku Publicznego (tel. 601-901-144, e-mail: opp@niw.gov.pl) czeka na wszelkie pytania i zgłoszenia wątpliwości w tej sprawie.