Startuje konkurs uzupełniający Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu: woj. podkarpacie i woj. zachodniopomorskie

6 kwietnia, 2021

Program Korpus Solidarności ogłasza i zaprasza do udziału w konkursie uzupełniającym Partnerstwo dla Wolontariatu na wybór Partnerów Programu na terenie woj. podkarpackiego oraz woj. zachodniopomorskiego.

Zapraszamy do dołączenia do grona czternastu Partnerów Regionalnych zapalonych do szerzenia idei wolontariatu długoterminowego w Polsce! Tegoroczna edycja konkursu jest 3-letnia i obowiązuje do 2023 roku. Maksymalna kwota, o którą mogą ubiegać się organizacje wynosi 330 570 zł złotych, bez konieczności wykazania wkładu własnego.

Szukamy dwóch Partnerów Regionalnych do prowadzenia i realizowania działań w ramach Korpusu Solidarności na terenie woj. podkarpackiego oraz woj. zachodniopomorskiego. Aktywność przyszłych Partnerów będzie skierowana do czterech grup odbiorców:  wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów oraz otoczenia wolontariatu.

W ramach określonych działań, takich jak m.in. szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, debaty wolontariackie, akcje społeczne z udziałem wolontariuszy czy konkursy na mini granty Partnerzy mogą wykazać się pomysłowością, dostosowując swoje zaangażowanie do potrzeb i uwarunkowań regionalnych.

Uwaga!
W Konkursie mogą również składać wnioski organizacje z województw ościennych – czyli bezpośrednio sąsiadujących z woj. podkarpackim oraz woj. zachodniopomorskim.

 

Konkurs trwa od 6 kwietnia 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00.

 

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

Regulamin Konkursu + Umowa o dotację

 

W czasie trwania konkursu zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: korpussolidarnosci@niw.gov.pl lub przez naszą infolinię czynną pon.-pt. w godz.: 9:00 – 15:00 pod nr tel.: +48 885 221 530