Startuje nabór ofert w programie NOWEFIO, edycja 2023

14 listopada, 2022

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2023.

 

Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

 

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

Priorytet 2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Maksymalna kwota dofinansowania to 300 000 zł (do 150 000 zł na rok).

 

Priorytet 3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

Maksymalna kwota dofinansowania to 300 000 zł (do 150 000 zł na rok).

 

Priorytet 4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Maksymalna kwota dofinansowania to 400 000 zł (do 200 000 zł na rok).

 

Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

 

Termin składania ofert upływa 12 grudnia 2022 r. o godzinie 14.00.

 

Podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć 1 ofertę w danej edycji.

 

Oferty zgłoszone do konkursu powinny być zrealizowane w terminie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

 

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu NOWEFIO można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 601 901 285 w dniach 14.11.2022 – 12.12.2022 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: FIO@niw.gov.pl

 

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi. Szczegółowe informacje na temat webinariów o konkursie będziemy publikować na stronie NIW-CRSO oraz w naszych mediach społecznościowych.