Startuje ROHiS 2020!

10 lutego, 2020

Startuje otwarty konkurs dotacyjny w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Wnioski można składać od 10 lutego 2020 r. od godz. 12.00 do 24 lutego 2020 r. (tylko do godz. 14.00!) poprzez System Obsługi Dotacji dostępny na stronie: https://generator.niw.gov.pl/.

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (ROHiS) przewiduje wsparcie organizacji harcerskich jako strategicznych partnerów państwa w dziele wychowania młodych ludzi. Program ma zapewnić stabilność ruchowi harcerskiemu, który łącząc tradycję i nowoczesność, umożliwia harmonijny rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków.

Określone zostały dwa główne zadania Programu:

 • wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich:
  • kształcenie metodyczne wychowawców,
  • kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich,
  • kształcenie specjalistyczne,
  • praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze,
 • wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich:
  • organizacje harcerskie, jako partner strategiczny państwa,
  • promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych,
  • rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich,
  • budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw,
  • konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

Spodziewane efekty Programu to:

 • wzrost liczby młodych osób, które podejmą dobrowolną pracę w organizacjach harcerskich,
 • wzrost poziomu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską,
 • wzrost skuteczności i jakości działalności programowej oraz umocnienie potencjału organizacjach harcerskich,
 • wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich oraz podmiotów sektora publicznego.

O dotację w ramach Konkursu mogą się ubiegać organizacje harcerskie – stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte Protektoratem Prezydenta RP, pracujące harcerską metodą wychowawczą. O dotację mogą ubiegać się również organizacje nieobjęte Protektoratem pod warunkiem, że ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez organizację objętą Protektoratem. W takim przypadku potwierdzenie zostaje załączone do wniosku w formie elektronicznej (skan dokumentu w formacie PDF).

Podmioty uprawnione do aplikowania w ramach Konkursu nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Zadania w ramach tej Edycji Konkursu realizowane będą w latach 2020-2021. Środki przeznaczone na Konkurs to 29 100 000 zł, w tym 14 550 000 zł w 2020 r. i 14 550 000 zł w 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w Regulaminie Konkursu.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać:

 • na stronie internetowej niw.gov.pl,
 • poprzez formularz kontaktowy ROHiS (w zakładce Kontakt/ROHiS) na stronie internetowej niw.gov.pl,
 • pod adresem rohis@niw.gov.pl,
 • pod numerem telefonu 601-901-327, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 14:00 (w okresie trwania naboru wniosków).