Sudeckie Forum Inicjatyw

11 lipca, 2022

W Głuszycy (woj. dolnośląskie) trwa Sudeckie Forum Inicjatyw. Celem wydarzenia jest wymiana poglądów i doświadczeń, a przede wszystkim propozycji współpracy w obszarze wiary, kultury i ekonomii województwa dolnośląskiego.

Motywem przewodnim Sudeckiego Forum Inicjatyw jest hasło: Wiara – Kultura – Ekonomia. W ciągu pięciodniowego wydarzenia zaplanowano spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, polityków, biznesmenów i społeczności lokalnej. Zaproszeni goście podejmują dyskusje, w jaki sposób wspierać kulturę i przedsiębiorczość na Dolnym Śląsku, jak współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz jak angażować i dbać o wolontariuszy.

 

Wśród zaproszonych prelegentów był Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO.

 

– To co dziś jest ważne z perspektywy wspierania organizacja pozarządowych i współpracy sektorów: rządowego, biznesowego i obywatelskiego, to wzmacnianie specyfiki organizacji pozarządowych, czyli wolontariatu. Organizacje pozarządowe cierpią na brak struktur do zarządzania wolontariatem. Naszym celem jest, aby zwiększyć liczbę wolontariuszy, aby byli oni wyszkoleni i przygotowani do realizacji swoich zadań, aby nie porzucali służby wolontariackiej, ale też aby mieli świadomość, jak ważna jest ich praca dla społeczności. Zależy nam też na tym, żeby ogół społeczeństwa miał świadomość, jaki jest wkład wolontariuszy i w życie społeczne, i w życie ekonomiczne – mówił podczas wywiadu dla TVP Info Dyrektor Kaczmarczyk.

 

Sudeckie Forum Inicjatyw odbywa się w Głuszycy w dniach 8-12 lipca br. Wstęp jest bezpłatny i wolny. Informacje nt. Forum znajdują się na stronie: https://sudeckieforuminicjatyw.com.pl/