Światowy Dzień NGO

27 lutego, 2022

Obchody święta mają na celu zainspirować ludzi do aktywnego angażowania się w działalność organizacji pozarządowych, zachęcić NGO-sy do realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz współpracy z sektorem publicznym i prywatnym. W Polsce największą instytucją wspierającą działalność tzw. trzeciego sektora jest Narodowy Instytut Wolności.

 

 

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach. Każdego roku Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych świętowany jest w 89 krajach.

NGO (skrót od angielskiego non-government organisation) są żywą strukturą tworzącą wielobarwny pejzaż społeczeństwa obywatelskiego: diagnozują problemy, przedstawiają rozwiązania i realizują działania, które wspierają rozwój mniejszych i większych społeczności. Organizacje pozarządowe są częścią tzw. trzeciego sektora, co znaczy, że działają obok obszaru publicznego i rynkowego. Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor za 2020 r. wskazują, że w Polsce zarejestrowanych jest 138,5 tys. organizacji pozarządowych.

To jednak nie wszystko. Nowe wyzwania wymagają nowych inicjatyw, o których mówi Dyrektor Instytutu, Wojciech Kaczmarczyk:

 

Znamy potrzeby polskiego trzeciego sektora i żywo na nie reagujemy. Już niebawem nasza oferta programów zostanie rozszerzona o rządowe programy, które dofinansują rozwój organizacji poradniczych i młodzieżowych. Poza tym działalność NIW-CRSO to także wsparcie merytoryczne dla organizacji pozarządowych, dlatego rozwijamy działalność edukacyjną i wydawniczą Instytutu: prowadzimy szkolenia i rozwijamy formułę Akademii NIW, do której zapraszamy kolejnych ekspertów. Już niebawem startujemy też z serią wydawniczą NIW-CRSO, która poświęcona będzie najbardziej aktualnym zagadnieniom dotyczącym polskiego trzeciego sektora. Warto też wspomnieć, że będziemy w tym roku obecni na wielu wydarzeniach, które będą organizowane zarówno przez Instytut, jak i naszych Partnerów. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w naszych przedsięwzięciach oraz do współpracy z NIW-CRSO.

 

Przeczytaj życzenia, które Dyrektor NIW-CRSO skierował z okazji Dnia NGO do wszystkich osób związanych z działalnością polskiego sektora pozarządowego.

grafika ilustracyjna

Od 2017 r. na potrzeby polskich organizacji pozarządowych odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który powstał z inicjatywy Wicepremiera Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

 

NIW-CRSO to pierwsza w historii Polski agencja wykonawcza, która w kompleksowy sposób wspiera merytorycznie i finansowo organizacje pozarządowe. Działalność Instytutu opiera się na wiedzy oraz kompetencjach zespołu specjalistów, którzy doskonale znają sektor pozarządowy. Misją Instytutu jest służyć obywatelom i wraz z nimi budować społeczeństwo, które oparte jest na inkluzywności i otwartości na wszystkie środowiska, niezależnie od ich wielkości i zasobów finansowych. Jak pokazuje prawie pięć lat funkcjonowania Instytutu, osiągnięcie postawionych celów jest możliwe dzięki partnerskiej postawie wobec przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wypracowaniu przejrzystych zasad współpracy z NGO-sami.

 

O sukcesie idei, jaką jest Narodowy Instytut Wolności mówią nie tylko słowa, ale też liczby.

Ponad 600 milionów złotych – to kwota, która pokazuje skalę pomocy finansowej, którą NIW-CRSO w ciągu zaledwie kilku lat przekazał w formie dotacji na wsparcie sektora pozarządowego.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką podsumowującą działalność Instytutu oraz skorzystania z oferty NIW-CRSO, która dostępna jest z zakładce Nasze Programy.