Szukamy pracowników do obsługi księgowej. Aplikacje do 19 września

5 września, 2018

 • Masz min. 2-letnie doświadczenie w księgowości w administracji publicznej?
 • potrafisz korzystać z pakietu MS Office, w tym w szczególności MS Excel?
 • znasz przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości?

Jeśli tak, ta praca jest dla Ciebie! Szukamy kandydatów do pracy w Biurze Księgowości i Rozliczeń Projektów. Najważniejsze zadania przyszłego pracownika będą obejmować m.in. takie działania:

 • ewidencja księgowa, w tym ewidencja umów cywilno-prawnych wraz z bieżącą
  kontrolą zaangażowania wydatków, prowadzenie rejestru faktur oraz ich
  księgowanie, obsługa zaliczek pracowników, przygotowanie dowodów księgowych do
  realizacji zapłaty i sporządzanie wniosków o płatność, rozliczanie dotacji ze środków
  publicznych, prowadzenie ewidencji rozrachunków i rozliczeń środków budżetowych
  oraz wszelkich innych rozliczeń księgowych;
 • prowadzenie ewidencji przychodów;
 • obsługa bankowa;
 • analiza wydatków, kosztów, należności i zobowiązań w stosunku do planu
  finansowego pod kątem jego aktualizacji we współpracy z właściwą merytorycznie
  komórką organizacyjną;
 • zgłaszanie do windykacji należności wymagalnych na stanowisku pracy;
 • sporządzanie zestawień, sprawozdań, informacji i raportów;
 • udział w wykonywaniu zadań w zakresie sprawozdawczości finansowej i budżetowej;
 • pozostałe zadania związane z prowadzeniem ewidencji księgowej.

Szukamy kandydatów, których cechuje:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w administracji
  publicznej;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości;
 • umiejętność obsługi MS Office, w tym w szczególności MS Excel;
 • zaangażowanie i uczciwość w relacjach zawodowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność działania pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista;
 • korzystanie z pełni praw publicznych.

Zapraszamy do aplikowania! Więcej informacji tutaj.

Termin przesyłania aplikacji: do 19 września 2018 r.

W razie pytań prosimy o kontakt na 601 901 225 lub rekrutacje@niw.gov.pl