Szukamy wykonawców badań i analiz ewaluacyjnych

1 października, 2018

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie założeń i przeprowadzenie badania/analizy wybranego obszaru Programu FIO oraz sporządzenie z niego raportu.

Zakres tematyczny możliwych do przeprowadzenia analiz ograniczony jest obszarem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz terminem jego realizacji – do lat 2014-2018.

Łączna kwota przygotowania i przeprowadzenia analizy oraz sporządzenia z niej raportu nie może przekroczyć 25 000 zł. Każdy podmiot/osoba może złożyć tylko jedną ofertę na przeprowadzenie jednego badania. Przeprowadzenie badania oraz sporządzenie raportu musi zostać zakończone do dnia 20 grudnia 2018 roku.

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej w temacie wiadomości wpisując „Oferta – analiza FIO” na adres e-mail: Damian.Ziolek@niw.gov.pl w terminie do dnia 15 października 2018 do godziny 08:00 (decyduje data wpływu).

Wszelkich informacji udziela Pan Damian Ziółek, Specjalista w Biurze Programu FIO, NIW-CRSO, e-mail: Damian.Ziolek@niw.gov.pl tel. 601-901-285.

Pełna treść zapytania ofertowego