Tarcza Antykryzysowa dla ludzi i instytucji kultury

4 kwietnia, 2020

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński ogłosił 3 kwietnia założenia nowego programu wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.

Uruchomienie programu „Kultura w sieci” jest możliwe dzięki wejściu w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Program jest elementem Tarczy Antykryzysowej dla twórców i artystów, pracowników sektora kultury oraz firm i organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, których działalność nie może być kontynuowana w obecnej sytuacji.

Budżet programu  „Kultura w sieci” wynosi 20 mln zł, z czego 5 mln zostanie przeznaczonych na stypendia dla artystów, a 15 mln – dla instytucji i organizacji. Wnioski można składać do 20 kwietnia br.

Więcej informacji nt. programu i Tarczy Antykryzysowej dla obszaru kultury można znaleźć na stronach:

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci–rusza-program-mkidn-finansowania-zmian-formy-upowszechniania-dzialalnosci-tworczej

https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-tarcza-antykryzysowa-obejmie-ludzi-i-instytucje-kultury