Wydłużenie terminu naboru w konkursie PROO 5, edycja 2023

30 listopada, 2023

Termin naboru wniosków w konkursie PROO 5, edycja 2023 wydłużony do 14 grudnia 2023, godziny 14:00!

 

W związku z niewykorzystaniem pełnej alokacji środków na rok 2023 w ramach Priorytetu 5 PROO, edycja 2023, Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków w konkursie dnia 14 grudnia, do godziny 14:00.