Termin oceny ofert złożonych w ramach PROO, edycja 2024

1 lutego, 2024

Zgodnie z informacją na stronie internetowej NIW-CRSO 31 stycznia był ostatnim dniem na ogłoszenie wyników oceny ofert, które zostały złożone w ramach PROO, edycja 2024.

 

Przypominamy jednak, że 15 stycznia br. odwołane zostały panele ekspertów, których celem było rozstrzygnięcie konkursów PROO, edycja 2024. Decyzja w tym zakresie została podjęta przez Minister Agnieszkę Buczyńską, Przewodniczącą Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Podkreślamy, że jakiekolwiek dalsze działania NIW-CRSO w sprawie oceny ofert złożonych w PROO, edycja 2024 są w tej sytuacji uzależnione od dalszych decyzji i instrukcji Przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.