Termin publikacji wyników programu NOWEFIO

14 czerwca, 2021

Informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO  na lata 2021-2030, edycja 2021

 

W związku z planowanym terminem posiedzenia Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2021 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (NOWEFIO), Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o:  

 

zmianie terminu dokonania wyboru ofert.

 

Zmianie ulega termin ogłoszenia listy rankingowej.

 

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona w dniu 16 czerwca 2021 r.