Trwa badanie „Ewaluacja ex-ante projektu Programu FIO 2021+”

29 kwietnia, 2020

Przystąpiliśmy do realizacji badania pt. „Ewaluacja ex-ante projektu Programu FIO 2021+”. Głównym celem badania jest ocena założeń Programu FIO na lata 2021 i kolejne. Badanie obejmuje m.in. analizę, czy propozycje zawarte w projekcie Programu odpowiadają na wyzwania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz potrzeby interesariuszy i ocenę poszczególnych elementów projektu Programu FIO 2021+.

Uprzejmie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowowych i nieformalnych grup obywatelskich, przedstawicieli jednostek samorządu regionalnego i lokalnego odpowiadających za współpracę z organizacjami pozarządowym oraz innych interesariuszy Programu FIO do wzięcia udziału w konsultacjach P FIO 2021+ w formie wideokonferencji on-line.

Łącznie odbędzie się 21 spotkań w formie wideokonferencji.

Terminy 

 • 8 maja 2020 (piątek) …………………………………Kielce
 • 11 maja 2020 (poniedziałek) …………………….Rzeszów
 • 12 maja 2020 (wtorek) ……………………………..Białystok
 • 13 maja 2020 (środa) ………………………………..Olsztyn
 • 14 maja 2020 (czwartek) …………………………..Opole
 • 15 maja 2020 (piątek) …………………………..…..Zielona Góra
 • 18 maja 2020 (poniedziałek) ………………..…..Zamość
 • 19 maja 2020 (wtorek) ……………………..……..Gorzów Wielkopolski
 • 20 maja 2020 (środa) ………………..……………..Bydgoszcz
 • 21 maja 2020 (czwartek) …………………..……..Toruń
 • 22 maja 2020 (piątek) ………………………………Szczecin
 • 25 maja 2020 (poniedziałek) …………………….Częstochowa
 • 26 maja 2020 (wtorek) ………………..……….…..Katowice
 • 27 maja 2020 (środa) ……………………………….Lublin
 • 28 maja 2020 (czwartek) ……………………..…..Łódź
 • 29 maja 2020 (piątek) ………………….……..…..Gdańsk
 • 1 czerwca 2020 (poniedziałek) …………….….Poznań
 • 2 czerwca 2020 (wtorek) ….………………..…..Wrocław
 • 3 czerwca 2020 (środa) ……………………….….Warszawa
 • 4 czerwca 2020 (czwartek) …………….………..Kraków
 • 5 czerwca 2020 (piątek) ……………………..……Warszawa

Dziękując z góry za poświęcony czas i zaangażowanie potrzebne do udziału w konsultacjach, pragniemy podkreślić, że Państwa pomoc jest nieodzowna do tego, by Program FIO 2021+ jak najlepiej odpowiadał na potrzeby organizacji pozarządowych.

Badanie prowadzi Biuro Badań Społecznych Question Mark sp. z o.o.

Dziękując z góry za poświęcony czas i zaangażowanie potrzebne do udziału w konsultacjach pragniemy podkreślić, że Państwa pomoc jest nieodzowna do tego, by Program FIO 2021+ jak najlepiej odpowiadał na potrzeby organizacji pozarządowych.

Badanie prowadzi Biuro Badań Społecznych Question Mark sp. z o.o.

Formularz rejestracyjny

List polecający