Trwa badanie „Ewaluacja postępów wdrażania Programu FIO na lata 2014-2020”

29 października, 2019

Przystąpiliśmy do realizacji badania pn. „Ewaluacja postępów wdrażania Programu FIO na lata 2014-2020”. Głównym celem badania jest bieżąca ocena postępów wdrażania Programu FIO 2014-2020, w tym stopnia realizacji celów szczegółowych Programu. Badanie obejmuje: stan zaawansowania realizacji Programu w zakresie celu głównego i celów szczegółowych w 2019 roku i prognozy osiągnięcia wartości docelowych wskaźników, charakterystykę wdrażanej w ramach P FIO interwencji oraz zarządzanie Programem.

Do beneficjentów zrealizowanych zadań publicznych, podmiotów wspartych w P FIO, operatorów w priorytecie 1, podmiotów wspartych w ramach konkursów organizowanych przez operatorów w priorytecie 1 oraz ekspertów oceniających projekty, zwracamy się z uprzejmą prośbą o współpracę z zespołem badawczym. Dziękując z góry za poświęcony czas i zaangażowanie potrzebne do udziału w badaniu pragniemy podkreślić, że Państwa pomoc jest nieodzownym warunkiem powodzenia badania i przydatności płynących z niego wniosków.

Badanie prowadzi konsorcjum niezależnych podmiotów w składzie: Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju oraz Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.

List przewodni