„Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy”

2 lipca, 2019

Komitet do Spraw Pożytku Publicznego oraz Centrum Monitorowania Rynku Pracy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego zapraszają do udziału w konferencji pt. „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy”.

Celem Konferencji jest próba identyfikacji umiejętności i kompetencji zdobywanych przez osoby działające w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, takich jak organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców. Uczestnicy zmierzą się z pytaniem, w jaki sposób osoby te (zwłaszcza osoby młode) mogą wykazać się umiejętnościami i doświadczeniem oraz łatwiej i lepiej włączyć się w rynek pracy.

Konferencja skoncentruje się również na aktywnej roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego jako instytucji szkoleniowych, oferujących różnego rodzaju szkolenia nie tylko dla swoich członków, ale także dla osób z zewnątrz, zainteresowanych zdobyciem bardzo konkretnych a niekiedy unikalnych kwalifikacji.

Program konferencji

Gdzie:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
sala im. Anny Walentynowicz
Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

Kiedy:
10 lipca 2019r. w godz. 10:00 – 16:30.

Więcej informacji

Formularz rejestracji

Rejestracja uczestników trwa do 4 lipca.