Umowa o współpracy TVP S.A. i Narodowego Instytutu Wolności

1 sierpnia, 2022

„Działalność organizacji pozarządowych, aby była skuteczna, musi mieć wsparcie medialne. Dlatego bardzo się cieszę, że Narodowy Instytut Wolności i polska telewizja publiczna podpisują dzisiaj porozumienie o współpracy systemowej” – powiedział Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński podczas uroczystości podpisania umowy ramowej dotyczącej współpracy pomiędzy Telewizją Polską S.A. a Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W wydarzeniu, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczestniczyli członek Zarządu TVP – Mateusz Matyszkowicz oraz dyrektor NIW-CRSO – Wojciech Kaczmarczyk.

 

Minister kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił, że za wspieranie organizacji pozarządowych odpowiedzialne jest państwo, które powinno zagwarantować odpowiednie warunki do działania dla aktywnych obywateli.

 

– W ciągu ostatnich lat przeprowadziliśmy reformę systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych. Powołaliśmy Komitet ds. Pożytku Publicznego, czyli organ, który nadzoruje te kwestie oraz Narodowy Instytut Wolności – operatora, organizującego konkursy, które umożliwią staranie się o wsparcie ze środków publicznych. Rocznie wydawanych jest wiele tysięcy decyzji finansowych obejmujących wsparcie setek organizacji pozarządowych w całym kraju – mówił prof. Piotr Gliński.

 

Wicepremier zaznaczył, że porozumienie o współpracy systemowej między Telewizją Polską i Narodowym Instytutem Wolności zapewni organizacjom pozarządowym większy dostęp do telewizji publicznej.

 

– Będzie można organizować różnego rodzaju kampanie społeczne, ale także promować najważniejsze inicjatywy, takie jak Gala Wolontariatu Korpusu Solidarności, wspieranego przez NIW. W ostatnim czasie przekonaliśmy się, jak ważną rolę spełniają właśnie polscy wolontariusze. To przede wszystkim oni nieśli pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, a wcześniej wspierali seniorów w czasie pandemii. Wiele grup wolontariackich bez wsparcia państwa nie mogłoby funkcjonować – zauważył szef resortu kultury.

 

Umowa pomiędzy TVP a NIW-CRSO – promocja ważnych społecznie tematów

 

Podpisana umowa obejmuje współpracę Telewizji Polskiej S.A. i Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w zakresie propagowania idei wolontariatu, partycypacji społecznej oraz działalności na rzecz pożytku publicznego. Ogólnodostępność TVP umożliwi promocję najważniejszych inicjatyw i wydarzeń realizowanych przez Instytut m.in. corocznej Gali Nagród Wolontariatu Korpusu Solidarności. Porozumienie dotyczy także koprodukcji materiałów audiowizualnych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez NIW-CRSO. Telewizja Polska będzie realizowała transmisje bieżących działań Instytutu, zapewni współpracę medialną i patronacką, dotyczącą m.in. konferencji organizacji pozarządowych czy beneficjentów rządowych programów wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, których operatorem jest NIW-CRSO.

 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to utworzona w 2017 roku agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służy organizacjom pozarządowym, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego. Do najważniejszych zadań NIW-CRSO należą m.in. realizacja działań na rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie zaangażowania obywateli, organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego w życie publiczne, a także procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji.

 

 

Działalność NIW-CRSO to również wsparcie merytoryczne dla organizacji pozarządowych poprzez działalność edukacyjną i szkolenia. Oferta programów, którymi zarządza Instytut została niedawno rozszerzona o nowe rządowe programy, które dofinansują rozwój organizacji poradniczych i młodzieżowych: Rządowy Program Rozwoju Organizacji Poradniczych i Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy.