Międzynarodowa konferencja pt. „Uniwersytet ludowy jako szkoła świadomego obywatelstwa”

9 lipca, 2024

międzynarodowa konferencja pt. „Uniwersytet ludowy jako szkoła świadomego obywatelstwa”

25-26 października 2024 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Uniwersytet Ludowy jako szkoła świadomego obywatelstwa”. Patronat nad wydarzeniem z okazji 100-lecia Uniwersytetów Ludowych w Polsce objął NIW-CRSO.

Konferencja organizowana jest przez Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych.

 

1 listopada 2024 r. przypada setna rocznica rozpoczęcia działalności przez Uniwersytet Ludowy w Szycach k. Krakowa, który był pierwszą w wolnej Polsce świecką placówką tego typu. To tam zrodziły się wielkie idee obywatelskie i podstawy edukacji ku demokracji Ignacego Solarza (1891-1940?) – wybitnego pedagoga i wychowawcy. Jubileusz ten jest doskonałym pretekstem, by dokonać pewnych podsumowań i syntez, a także podjąć rozważania na temat przyszłości uniwersytetów ludowych w naszym kraju.

 

Konferencja skierowana jest zarówno do teoretyków i badaczy tych zagadnień, jak i osób na co dzień animujących pracę uniwersytetów ludowych w Polsce i za granicą. Organizatorzy liczą na synergiczny efekt debaty związany z międzynarodową wymianą poglądów pomiędzy środowiskami naukowców i praktyków UL-owskiej działalności wychowawczej i edukacyjnej. Zależy im, by uczestnicy konferencji stworzyli platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk z zakresu budowania demokracji poprzez uczestnictwo w różnych formach pozaformalnej edukacji osób dorosłych w Polsce i za granicą – ze szczególnym uwzględnieniem roli uniwersytetów ludowych w tym zakresie.

 

By debacie nadać szerszy kontekst, do uczestnictwa w seminarium zaproszeni zostaną również polscy specjaliści z zakresu edukacji obywatelskiej i budowania demokracji w i poprzez instytucje edukacyjne oraz referenci z innych krajów. Ich wystąpienia niewątpliwie wzbogacą przekaz spotkania, a także pozwolą na przeprowadzenie porównań na temat miejsca uniwersytetów ludowych i pokrewnych podmiotów edukacyjnych w budowaniu demokracji w Polsce i na świecie.

 

Seminarium wzbogaci sesja z nestorami polskich UL oraz wystawa pt. „Idee pedagogiczne Ignacego Solarza (1891-1940?) – wnioski dla współczesnych”.

 

Zgłoszenia na konferencję należy przesłać do 15 lipca 2024 roku na adres e-mail: biuro@zul.org.pl

 

Konferencja objęta patronatem naukowym Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego zostanie zorganizowana i dofinansowania ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.