Uniwersytety Ludowe, edycja 2023 – wyniki oceny merytorycznej

9 marca, 2023

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w tegorocznym konkursie organizowanym w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2023. 

 

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które złożyły swoje oferty, uzyskały dofinasowanie i będą realizowały zadania mające na celu rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych oraz rozwój edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych.

 

W konkursie złożono łącznie 184 oferty. Wszystkie oferty spełniły kryteria formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

 

W ramach poniższych priorytetów dofinansowanie uzyskało:

  • Priorytet 1: 26 ofert;
  • Priorytet 2: 20 ofert;
  • Priorytet 3: 3 oferty;
  • Priorytet 4: 17 ofert.

 

Listy rankingowe dostępne są tutaj: https://niw.gov.pl/nasze-programy/uniwersytety-ludowe/edycja-2023/wyniki-oceny-merytorycznej/