VI Podkarpackie Forum Obywatelskie w Rzeszowie

16 grudnia, 2022

Platforma wymiany informacji, doświadczeń i przyszłych kierunków działania z myślą  o społeczeństwie obywatelskim. W Rzeszowie odbyło się VI Podkarpackie Forum Obywatelskie. W wydarzeniu wziął udział Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego województwa podkarpackiego spotkali się na Podkarpackim Forum Obywatelskim. To cykliczne przedsięwzięcie organizowane z myślą o społecznikach. Jest doskonałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń między przedstawicielami III sektora, władzami samorządowymi oraz reprezentantami instytucji wspierającymi działania organizacji obywatelskich.

 

Podczas Forum Wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus mówiła o sukcesie „Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

 

Obecny na wydarzeniu Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk opowiedział o rządowych programach, którymi zarządza NIW. W ciągu 5 lat działalności Instytutu do blisko 5 tysięcy organizacji pozarządowych trafiło ponad 800 mln zł.

 

Ważnym punktem VI Podkarpackiego Forum Obywatelskiego było wręczenie „Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego NGO Wysokich Lotów”. Jest to wyróżnienie dla najlepszych, najbardziej aktywnych i najmocniej zaangażowanych w niesienie pomocy organizacji pozarządowych w regionie. Wśród wręczających nagrody był m.in. Dyrektor NIW.

W kategorii „Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa” zwyciężyło Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas” w Sanoku. W kategorii „Kultura i tożsamość narodowa” nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Pro Artis z Sanoka, a w kategorii „Nauka, edukacja, sport i środowisko”  –  Akademia Młodego Piłkarza w Rzeszowie.

 

W tym roku przyznane zostały także cztery wyróżnienia. Otrzymali je: Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie,  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w Kolbuszowej.