Wideokonferencja Prezydenta RP z Radą Organizacji Harcerskich i Skautowych

26 marca, 2021

Z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy – Honorowego Protektora Ruchu Harcerskiego w Polsce i poza granicami kraju – odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Organizacji Harcerskich i Skautowych poświęcone Harcerskiej Akcji Letniej 2021. Spotkanie miało formę wideokonferencji.

W rozmowie uczestniczyli też przedstawiciele Parlamentu, Ministerstwa Zdrowia, Edukacji i Nauki, Klimatu i Środowiska, a także Główny Inspektor Sanitarny oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. W spotkaniu również wziął udział Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO.

Podczas posiedzenia poruszono tematy związane z trudną sytuacją dzieci i młodzieży w czasie pandemii koronawirusa. Omówiono wyzwania, jakie w związku z tym stoją przed wychowawcami i opiekunami – to m.in. organizacja procesu wychowawczego, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie reżimu sanitarnego w celu ograniczenia transmisji wirusa, jak i potrzeba szczególnego pochylenia się nad zdrowiem psychicznym i fizycznym dzieci i młodzieży. Dokonano podsumowania ubiegłorocznej Harcerskiej Akcji Letniej i podkreślono konieczność organizacji HAL w tym roku.

Rada Organizacji Harcerskich i Skautowych (ROHIS) powstała w celu konsolidacji środowisk harcerskich oraz skutecznej realizacji Rządowego Programu ROHIS. Rozpisany na lata 2018-2030 Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych jest formą wsparcia dla organizacji harcerskich, będących ważnym partnerem państwa w działaniach na rzecz rozwoju i wychowywania młodych ludzi.

W spotkaniu uczestniczył także Sekretarz Stanu w KPRP minister Wojciech Kolarski.

Źródło: www.prezydent.pl